BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik