BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

 

Yönetim

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri