BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

 

Yönetim

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Özlem DARCANSOY İŞERİ

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Özge ERDEMLİ