BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Çift Anadal

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI KOŞULLARI VE DERSLERİ

 

Koşullar

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Çift Anadal Programı Başkent Üniversitesi Çift Anadal Lisans Programı Yönergesi’ne tabi olup Program özel koşulları ve dersleri aşağıda belirtilmektedir.
  2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Çift Anadal Programı’na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin başvuru sırasında genel not ortalamalarının (CGPA) en az 3,00 olması gerekmektedir.
  3. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü sadece aşağıda listelenen fakülte ve bölüm öğrencilerini Çift Anadal Programına kabul etmektedir.
  • Fen Edebiyat Fakültesi; Psikoloji Bölümü
  • Mühendislik Fakültesi; Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi; Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Odyoloji Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Çift Anadal Programına kayıt olan öğrencilerin alması gereken dersler ve kredileri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Çift Anadal Programı’na kayıt yaptırmış lisans öğrencilerinin programı başarıyla bitirmiş sayılabilmeleri için aşağıda bölüm bazında listelenen en az kredi ya da AKTS koşullarını ve program derslerini tamamlamaları gerekmektedir. İsteyen öğrenciler seçimlik dersler listesindeki dersler yerine, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı zorunlu derslerinden, kredisi uyan, herhangi birini alabilirler.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

Güz Yarıyılı

T

U

K

AKTS

MBG209

Hücre Biyolojisi II

3

4

5

7

MBG203

Genetik

3

0

3

3

MBG213

Moleküler Biyoloji

3

0

3

4

MBG223

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

0

4

2

4

MBG303

Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma Teknikleri

1

4

3

8

MBG305

Rekombinant DNA teknolojisi

3

0

3

4

MBG409

Doku Kültürü

2

2

3

5

MBG403

Biyoinformatik

2

2

3

5

TOPLAM 

17

16

25

40

Bahar Yarıyılı

T

U

K

AKTS

MBG202

Moleküler Genetik

3

0

3

5

MBG210

Mikrobiyoloji

3

0

3

4

MBG220

Mikrobiyoloji Labortuvarı

0

4

2

4

MBG304

Genetik Mühendisliği

3

0

3

5

MBG331

Biyokimya II

3

0

3

4

MBG332

Biyokimya II Laboratuvarı

0

4

2

4

MBG452

Bitirme Projesi II *

1

4

3

10

MBG406

Moleküler Biyoloji ve Genetik Seminerleri

1

0

1

3

TOPLAM

14

12

20

39

Bölüm Seçimlik Dersler

T

U

K

AKTS

MBGXXX

Bölüm seçmeli ders**

3

0

3

4

MBGXXX

Bölüm seçmeli ders

3

0

3

4

MBGXXX

Bölüm seçmeli ders

3

0

3

4

MBGXXX

Bölüm seçmeli ders

3

0

3

4

TOPLAM

12

0

12

16

T: Haftalık teorik ders saati, U: Haftalık uygulama ders saati, K: Dersin toplam kredi saati

*BME495/496 Bitirme Projesi I ve II kapsamında yürütülen proje konularının Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile interdisipliner içerikli olması durumunda, öğrenci danışmanının kararıyla bu dersten muaf tutulabilir.  

**Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tarafından açılan BME410 Biyoteknoloji veya BME430 Gen Teknolojisi derslerinden biri Biyomedikal Mühendisliği lisans anadal programı kredisine dahil edilmemek koşulu ile, bölüm seçmeli derslerinden biri yerine saydırılabilir.

 

GENEL TOPLAM

Teorik

Uygulama

Kredi

Saat

AKTS

43

28

57*

71

95*

 

 

 

*Yukarıda belirtilen MBG452 muafiyet koşulunun sağlanması durumunda öğrenci programı 54 kredi ve 85 AKTS ile tamamlar.  

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Güz Yarıyılı

T

U

K

AKTS

MBG230

Biyokimya I

3

0

3

4

MBG209

Hücre Biyolojisi II

3

4

5

7

MBG203

Genetik

3

0

3

3

MBG213

Moleküler Biyoloji

3

0

3

4

MBG223

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

0

4

2

4

MBG303

Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma Teknikleri

1

4

3

8

MBG305

Rekombinant DNA teknolojisi

3

0

3

4

MBG409

Doku Kültürü

2

2

3

5

TOPLAM

18

14

25

39

Bahar Yarıyılı

T

U

K

AKTS

MBG104

Hücre Biyolojisi I

3

4

5

7

MBG202

Moleküler Genetik

3

0

3

5

MBG210

Mikrobiyoloji

3

0

3

4

MBG220

Mikrobiyoloji Labortuvarı

0

4

2

4

MBG304

Genetik Mühendisliği

3

0

3

5

MBG331

Biyokimya II

3

0

3

4

MBG332

Biyokimya II Laboratuvarı

0

4

2

4

MBG452

Bitirme Projesi II *

1

4

3

10

MBG406

Moleküler Biyoloji ve Genetik Seminerleri

1

0

1

3

TOPLAM

17

16

25

46

Bölüm Seçimlik Dersler

T

U

K

AKTS

MBGXXX

Bölüm seçmeli ders**

3

0

3

4

MBGXXX

Bölüm seçmeli ders

3

0

3

4

MBGXXX

Bölüm seçmeli ders

3

0

3

4

TOPLAM

9

0

9

12

T: Haftalık teorik ders saati, U: Haftalık uygulama ders saati, K: Dersin toplam kredi saati

*PSK491/492 Bitirme Projesi I ve II kapsamında yürütülen proje konularının Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile interdisipliner içerikli olması durumunda, öğrenci danışmanının kararıyla bu dersten muaf tutulabilir.  

**Psikoloji Bölümü tarafından açılan PSK426 Davranış Genetiği, PSK503/520 Sinirbilim derslerinden biri Psikoloji lisans anadal programı kredisine dahil edilmemek koşulu ile, bölüm seçmeli derslerinden biri yerine saydırılabilir.

 

GENEL TOPLAM

Teorik

Uygulama

Kredi

Saat

AKTS

44

30

59*

74

97*

 

 

 

*Yukarıda belirtilen MBG452 muafiyet koşulunun sağlanması durumunda öğrenci programı 56 kredi ve 87 AKTS ile tamamlar.  

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Güz Yarıyılı

T

U

K

AKTS

MBG209

Hücre Biyolojisi II

3

4

5

7

MBG203

Genetik

3

0

3

3

MBG213

Moleküler Biyoloji

3

0

3

4

MBG223

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

0

4

2

4

MBG215

Biyolojik Bilimlerde Bilişim Teknolojileri

0

2

1

2

MBG303

Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma Teknikleri

1

4

3

8

MBG305

Rekombinant DNA teknolojisi

3

0

3

4

MBG409

Doku Kültürü

2

2

3

5

MBG403

Biyoinformatik

2

2

3

5

TOPLAM 

17

18

26

42

Bahar Yarıyılı

T

U

K

AKTS

MBG202

Moleküler Genetik

3

0

3

5

MBG304

Genetik Mühendisliği

3

0

3

5

MBG452

Bitirme Projesi II

1

4

3

10

MBG406

Moleküler Biyoloji ve Genetik Seminerleri

1

0

1

3

TOPLAM

8

4

10

23

Bölüm Seçimlik Dersler

T

U

K

AKTS

MBGXXX

Bölüm seçmeli ders

3

0

3

4

MBGXXX

Bölüm seçmeli ders

3

0

3

4

MBGXXX

Bölüm seçmeli ders

3

0

3

4

MBGXXX

Bölüm seçmeli ders

3

0

3

4

TOPLAM

12

0

12

16

T: Haftalık teorik ders saati, U: Haftalık uygulama ders saati, K: Dersin toplam kredi saati

 

GENEL TOPLAM

Teorik

Uygulama

Kredi

Saat

AKTS

37

22

48

59

81

 

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/ODYOLOJİ BÖLÜMÜ

Güz Yarıyılı

T

U

K

AKTS

MBG230

Biyokimya I

3

0

3

4

MBG209

Hücre Biyolojisi II

3

4

5

7

MBG203

Genetik

3

0

3

3

MBG213

Moleküler Biyoloji

3

0

3

4

MBG223

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

0

4

2

4

MBG303

Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma Teknikleri

1

4

3

8

MBG305

Rekombinant DNA teknolojisi

3

0

3

4

MBG409

Doku Kültürü

2

2

3

5

TOPLAM

18

14

25

39

Bahar Yarıyılı

T

U

K

AKTS

MBG104

Hücre Biyolojisi I

3

4

5

7

MBG202

Moleküler Genetik

3

0

3

5

MBG210

Mikrobiyoloji

3

0

3

4

MBG220

Mikrobiyoloji Labortuvarı

0

4

2

4

MBG304

Genetik Mühendisliği

3

0

3

5

MBG331

Biyokimya II

3

0

3

4

MBG332

Biyokimya II Laboratuvarı

0

4

2

4

MBG452

Bitirme Projesi II *

1

4

3

10

MBG406

Moleküler Biyoloji ve Genetik Seminerleri

1

0

1

3

TOPLAM

17

16

25

46

Bölüm Seçimlik Dersler

T

U

K

AKTS

MBGXXX

Bölüm seçmeli ders

3

0

3

4

MBGXXX

Bölüm seçmeli ders

3

0

3

4

MBGXXX

Bölüm seçmeli ders

3

0

3

4

TOPLAM

9

0

9

12

T: Haftalık teorik ders saati, U: Haftalık uygulama ders saati, K: Dersin toplam kredi saati

*Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı FTR451/454 Proje Uygulaması I ve II kapsamında yürütülen proje konularının Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile interdisipliner içerikli olması durumunda, öğrenci danışmanının kararıyla bu dersten muaf tutulabilir.  

*Odyoloji Programı ODY403/404 Dönem Projesi I ve II kapsamında yürütülen proje konularının Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile interdisipliner içerikli olması durumunda, öğrenci danışmanının kararıyla bu dersten muaf tutulabilir.  

 

GENEL TOPLAM

Teorik

Uygulama

Kredi

Saat

AKTS

44

30

59*

74

97

 

 

 

*Yukarıda belirtilen MBG452 muafiyet koşulunun sağlanması durumunda öğrenci programı 56 kredi ve 87 AKTS ile tamamlar.