BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Tanıtım

Misyon

Başkent Üniversitesi’nin misyonu bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilince sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip, insan ve çevre haklarına duyarlı, evrensel hukuka saygılı, yaratıcı ve yenilikçi, ayrıca Atatürk İlkelerine bağlı bireyler yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla Türk toplumunun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının iyileştirilmesine, insan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına, topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Yaşam bilimlerinin tüm alanları temelde canlıları ve birbirleriyle olan ilişkilerini neden ve nasıl sorularıyla inceler. Moleküler Biyoloji ve Genetik, canlıları moleküler düzeyde yapısal ve işlevsel olarak inceleyen yaşam bilimi alanıdır. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün misyonu, ülkemizde ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli, disiplinlerarası bakış açısını benimseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında yenilikçi ve öncü araştırmaların içerisinde yer alabilecek, rekabet gücü yüksek ve toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretebilen mezunların yetiştirilmesidir.

Vizyon

Başkent Üniversitesi’nin vizyonu uluslararası bir marka olarak ileri sağlık uygulamalarının her alanında bilimsel üretime dayalı üst düzeyde öğretim yapan ve bunu çağdaş medeniyet çizgisinin üzerinde yer alma yolunda toplumsal katma değere dönüştürerek sunan bir yuva olmaktır.

Bu bağlamda, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olarak vizyonumuz moleküler biyoloji ve genetik alanında bilgi ve bulguların sağlık ve toplum yararına uygulanabilmesi için fen bilimleri altyapısı ve bakış açısına sahip bireyler yetiştiren eğitim birimi olmaktır.

Mezunlarımızın, alanında teorik bilgiyi kullanırken deneysel yaklaşım ve laboratuvar ilkelerini çözüm odaklı uygulayabilme becerisine sahip olarak mesleki kariyerlerini yönlendirmeleri hedeflenmektedir. Böylelikle, ulusal ve uluslararası rekabet gücü yüksek, sorgulayıcı ve deneysel bakış açısına sahip ve toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretebilen moleküler biyologların ülkemize kazandırılması sağlanacaktır.

Genel Bilgiler

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin biyoloji, fizik, kimya ve matematik alanlarında temel altyapıyı kazanarak teorik ve uygulamalı fen bilimlerinde bilgi ve bulguların insanlık ve toplum yararına uygulanabilmesi için genel bakış açısına sahip olması hedeflenmektedir. Moleküler biyoloji ve genetik alanında öğrencilerin, genlerin moleküler yapı ve fonksiyonlarını, hücrenin genetik bilgiyi nasıl okuduğunu ve ifade ettiğini moleküler düzeyde öğrenirken, bu süreçleri canlıların evrimi, birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkileri ve hastalıklar açısından anlamlandırabilecek bilgi donanımına sahip olması hedeflenmektedir. Programda, beşinci yarıyıldan başlayarak mezunlarımızın ilgi alanlarına yönelik alan dersleri alarak kariyer hedeflerini belirleyebilmeleri, istedikleri alanda özelleşebilmeleri, lisansüstü eğitim almayı düşünen mezunların da pek çok üniversitenin multidisipliner lisansüstü programına uygun lisans altyapısı oluşturmalarına olanak sağlanmaktadır.  Programda zorunlu ders kapsamında bulunan Girişimcilik ve Proje Kültürü dersi ve Bilim Tarihi ve Etik derslerinin sektörel girişimcilik hakkında bilgi sahibi olma, araştırma ve geliştirme desteklerini kullanabilme ve alandaki etik düzenlemelerden haberdar olma gibi önemli öğrenme çıktıları bulunmaktadır. Programda zorunlu staj ve bitirme projesi bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsünün bulunması öğrencilerimize bitirme projelerinin multidisipliner yapılabilmesi ve staj için avantaj sağlayacaktır. Ek olarak, üniversitemiz bünyesinde bulunan Hukuk, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri seçmeli derslerin çeşitliliğine ve öğrencilerin farklı alanlarda eğitim almasına katkı sağlayacaktır.

Ülkemizde, geleceğe dönük kalkınma planlarında, moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin kapsamına giren alanlar, öncelikli alanlar olarak tanımlanmış ve günümüzde bu alanlarda yetişmiş insan gücünün önemine dikkat çekilmiştir. Mezunların, yurt içi ve yurt dışındaki araştırma gruplarına katılmak üzere lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşma eğilimleri ve akademik kariyer yapma istekleri oldukça yüksektir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları, özel sektör ve kamu hastanelerinde moleküler temelli tanı laboratuvarlarında, tüp bebek birimlerinde, hastanelerin araştırma laboratuvarlarında, ziraat ve veterinerlik alanlarında moleküler temelli araştırma laboratuvarlarında, gıda ve ilaç sektöründe Ar-Ge birimlerinde, kalite kontrol ve çevre koruma birimlerinde, biyoçeşitliliğin tanımlanması ve korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü araştırma laboratuvarlarında, GDO tanı laboratuvarlarında, biyomedikal şirketler ve sayıları giderek artan biyoteknoloji şirketlerinde istihdam edilmek üzere aranan elemanlardır. Ayrıca, programdan mezun olanlar kamu sektöründe KPSS başarısı önkoşulu ile açılan kadrolara başvurma yeterliliğine sahip olacaklardır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bölümümüzün tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

MBG Türkçe Program tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

MBG İngilizce Program tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.