BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Yönetim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Özlem DARCANSOY İŞERİ

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Özge ERDEMLİ