BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Bölüm Başkanından

Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde eğitime başlamıştır. Bölümümüze, MF-3 puan türü ile öğrenci alınmaktadır. Öğretim dilimiz Türkçe’dir. Eğitimimiz süresince akademik ve mesleki amaçlı İngilizce eğitimi programımızda yer almaktadır.

Yaşam bilimlerinin tüm alanları temelde canlıları ve birbirleriyle olan ilişkilerini neden ve nasıl sorularıyla inceler. Bu nedenle, fen bilimlerine karşı ilgili öğrencilerimizin, sorgulayıcı ve sorgularken deneysel yaklaşımları benimsemeleri akademik programı başarıyla tamamlamaları için yardımcı olacağı gibi meslek yaşamlarında da onlara rehberlik edecektir. Moleküler biyoloji alanında canlıların yapıtaşı olan ve işlevsellik sağlayan biyolojik moleküller kadar birbirleriyle olan etkileşimleri de sistemlerin bütünsel olarak anlaşılması açısından önemlidir. Bu nedenle, öğrencilerin analitik düşünce yapısına yatkın olmaları, alanda neden ve nasıl sorularına cevap bulabilmelerinde yararlı olacaktır. Moleküler biyoloji ve genetik alanları teknolojinin de gelişimi ile güncel olarak gelişme gösteren dinamik alanlardır. Bu nedenle, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen ve bilgi donanımlarını güncelleyebilen bireyler olmaları beklenmektedir. Ek olarak, günümüzde bilgisayar teknolojilerindeki ilerlemeler moleküler biyoloji ve genetik alanlarına da yansımış ve bu alanlarda yetişmiş elemanların bilgisayar teknolojilerini kendi alanlarına etkin olarak uygulamalarını gerekli kılmıştır. Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi moleküler biyoloji ve genetik alanında da önemli kilometre taşları disiplinlerarası ekip yaklaşımlarıyla elde edilmiştir. Bu alanda mesleki eğitim almayı planlayan öğrencilerin de farklı alt yapıya sahip bireylerle ekip olarak çözüm odaklı çalışmaya yatkın olması önemlidir.

Son olarak, mezunlarımız mesleki eğitimlerini yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanlarında uygulamaya koyacak bireyler olacaklardır. Maalesef, ülkemiz bu alanlarda ürün anlamında dışa bağımlıdır. Öğrencilerimizin ulusal araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin öneminin bilincinde olması alanda bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak özelliklerdir. Bu nedenle, deneyimli kadrosu ile yeni kurulan bölümümüzde disiplinlerarası bakış açısını benimseyerek, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında yenilikçi ve öncü araştırmaların içerisinde yer alabilecek, rekabet gücü yüksek ve toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretebilen mezunların yetiştirilmesini amaçladık. 

                                                                                               

                                                                                                Prof. Dr. ÖZLEM DARCANSOY İŞERİ