BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Duyurular
Staj Düzenlenmesi Hakkında

Sevgili öğrencilerimiz,

COVID-19 salgını nedeniyle Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Staj Yönergesi’nin 7. Maddesinde belirlenen 30 iş günlük zorunlu staj uygulama esaslarının, 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemini takip eden yaz ayında yapılacak ve 2020-2021 Öğretim Yılı’nda kodlanacak olan MBG407 Yaz Stajı dersi ile sınırlı kalmak koşuluyla aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir:

a)     Zorunlu staj süresi 15 iş gününden az olamaz,

b)     Zorunlu staj, 2020-2021 Öğretim Yılı’nda Güz ve Bahar Dönemleri arasındaki ara tatil döneminde de yapılabilir ve dönem arasında yapılan zorunlu stajlar için MBG407 Yaz Stajı dersi takip eden 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Döneminde kodlanır.