BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Üniversite Adaylarına

 

Sevgili Öğrenciler,

Yaşam bilimlerinin tüm alanları temelde canlıları ve birbirleriyle olan ilişkilerini neden ve nasıl sorularıyla inceler. Bu nedenle, fen bilimlerine karşı ilgili öğrencilerimizin, sorgulayıcı ve sorgularken deneysel yaklaşımları benimsemeleri akademik programı başarıyla tamamlamaları için yardımcı olacağı gibi meslek yaşamlarında da onlara rehberlik edecektir.

Canlıların genetik şifresinin dilini ve nasıl okuduklarını, hücre içerisinde kusursuz işleyen sistemleri anlamak yaşam bilimlerinin en heyecan verici alanlarındandır. Unutmamak gerekir ki; doğa teknolojinin en önemli ilham kaynağıdır. Dünyada gelişmiş ülkelerde fen bilimleri alanında yetişmiş insan gücünün önemi daima vurgulanmaktadır. Nitekim, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı en önemli sözlerinden bir tanesi de “Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözüdür. 1953 yılında DNA’nın keşfinin milat kabul edilebileceği moleküler biyoloji ve genetik alanları, teknolojinin de ilerlemesiyle güncel olarak gelişme gösteren dinamik alanlardır. DNA’nın tamir mekanizmaları ile ilgili yaptığı çalışmalar ile 2015 yılı Nobel Kimya Ödülü’nü paylaşan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın başarısı ülkemiz bilim insanlarını heyecanlandırdı ve moleküler biyoloji ve genetik alanında önemli kilometre taşlarının olduğunu hatırlattı.

Sorgulamayı, araştırmayı ve denemeyi seviyorsanız ve bu eğiliminizi yaşam biçimine dönüştürmek istiyorsanız, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü sizler için doğru bir tercih olacaktır.

 

                                                                                                          Prof. Dr. Özlem Darcansoy İşeri

                                                                                                                     Bölüm Başkanı