BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Bio-Token

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin ders dışı zamanlarını bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirmelerini teşvik etmek amacı ile aşağıda detayları belirlenen puanlama sistemi yardımıyla öğrencilerin her yarıyılda katalog derslerinden, MBG kodu ile açılan derslerin herhangi birinde kullanılmak üzere ek yarım harf almasını sağlamayı amaçlamaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı amaçlayan bu yaklaşım, Başkent Üniversitesi’nin sadece akademik hayatta değil beşeri yaşamda da başarılı mezunlar yetiştirme maksadının bir ürünüdür. Bu yaklaşım öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif ilgilerini ilerletecek ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacaktır.

Bu düzenlemeye göre;

  1. Öğrenciler, kampüs içi veya dışı etkinliklere katılarak veya aktif rol alarak puan toplarlar.
  2. Bu faaliyetlere katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve öğrencilerin beyanları temel alınarak değerlendirilmektedir.
  3. Aşağıdaki tabloda (tablo 1) yer alan etkinliklerden, bir yarıyıl boyunca, toplamda on beş (15) puan elde eden öğrenci, “Bio-Token” almaya hak kazanır.
  4. Bio-Token öğrencinin istediği herhangi bir MBG kodlu ders için yarım harf kazanmasını sağlar.
  5. Her dönem sonunda öğrencilerin topladıkları puanlar danışman öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.
  6. Puanlarını danışmanına onaylatan öğrenci, danışmanından alacağı onaylı Bio-Token belgesini, topladığı puanları kullanmak istediği dersin öğretim elemanına teslim etmelidir.
  7. Kazanılan Bio-Token “F” harfi alınan dersler için kullanılamaz ve her dönem sadece 1 ders için kullanılabilir.  
  8. Sahne sanatları, sinema, müze gezisi ve konser gibi etkinliklerin biletleri ve kongre, sempozyum, çalıştay vb. katılım belgeleri öğrenci tarafından danışmanına beyan edilmelidir. Biletler ve belgeler öğrencinin ismine olmak zorundadır. Bio-Token belgesi almak isteyen öğrenci, aşağıda linki verilen formu doldurarak imzalayıp danışmanına teslim ederek onaylatmalıdır.
  9. Etkinlik katılımları ile ilgili yanıltıcı ibrazda bulunma söz konusu olduğunda; öğrenci doğru ibrazda bulunmadığı puan kadar ceza puanı alır ve bu puan genel puanlamasından düşülür.
  10. Gerekli görüldüğü durumlarda Bio-Token uygulaması, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanlığı tarafından uygulamadan kaldırılabilir.

Tablo 1. Etkinliklere göre puan durumu.

Etkinlik Kodu

Etkinlik Adı

Puan

1

Uluslararası veya ulusal kongre, sempozyum, çalıştay vb. katılımı

4

2

Bilimsel gezilere katılım

4

3

Sanatsal ve kültürel etkinlik düzenleme

4

4

Aktif bir spor kulübüne üye olmak ve lisanslı olarak müsabakalara katılmak

4

5

Opera

3

6

Bale

3

7

Tiyatro

2

8

Sinema

1

9

Sergi

1

10

Konser

1

Not: Yukarıda sıralanan etkinliklere katılım, 01 Ocak 2017 - 31 Mayıs 2017 tarihleri arasını kapsamalı ve her bir etkinlik için öğrencinin adına alınmış bir bilet bulunmalıdır. Birlikte gidilen etkinliklerde öğrenciler, biletlerin fotokopilerini kullanabilirler. Bileti olmayan etkinlikler puanlamaya dahil edilemezler.

Bio-Token formunu bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.